BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki - Maszty - Zawady

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 16 maja 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00160006/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki - Maszty - Zawady.

Identyfikator postępowania miniPortal -  b862293c-cb3a-41ec-ba39-b44ee2ef73a5

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b862293c-cb3a-41ec-ba39-b44ee2ef73a5

 

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert  - 13 czerwca 2022 r. do godz. 10:00

 

UWAGA!!

Zmiana terminu otwarcia ofert z powodu awarii systemu teleinformatycznego.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 maj 2022 14:29
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2022 15:26
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 560 razy