BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn.: „Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR”

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 13 maja 2022 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania
pn.: „Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR””.
Nr ogłoszenia 2022/S 093-253690.

Identyfikator postępowania miniPortal - 949ffecd-5a98-43f9-9056-cb0ed35cd83f

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/949ffecd-5a98-43f9-9056-cb0ed35cd83f

Data powstania: piątek, 13 maj 2022 13:54
Data opublikowania: piątek, 13 maj 2022 14:24
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 376 razy