BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na rozbudowę drogi gminnej Maldanin – Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00137091/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę drogi gminnej Maldanin – Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego.

Identyfikator postępowania miniPortal - f68cb098-b295-4f2f-ac14-b89aa9e3b63b

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f68cb098-b295-4f2f-ac14-b89aa9e3b63b

Data powstania: środa, 27 kwi 2022 14:06
Data opublikowania: środa, 27 kwi 2022 15:18
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 256 razy