BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o obowiązkowych i osiągniętych przez Gminę Pisz poziomach recyklingu za 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412) Gmina Pisz w 2020 r. osiągnęła następujące poziomy:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r.: 0,00 %,

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło): 31,18 %,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne niż niebezpieczne odpady budowlane
i rozbiórkowe): 99,01 %.

Data powstania: czwartek, 10 mar 2022 12:35
Data opublikowania: czwartek, 10 mar 2022 13:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 cze 2022 08:42
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Michał Trusewicz
Artykuł był czytany: 346 razy