BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Burmistrz Pisza informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest zlokalizowany w Piszu przy ul. Tęczowej.

PSZOK jest czynny w następujących dniach i godzinach:

- wtorek – piątek, godz. 7:00 – 15:00,

- sobota, godz. 8:00 – 13:00.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Piszu przyjmowane są,  w ramach  wnoszonej  do  gminy  opłaty  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów komunalnych, odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży.

Natomiast w PSZOKu nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

materiały zawierające azbest, papa, smoła, części samochodowe np. zderzaki, reflektory, elementy karoserii, szyby itp., opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych, sprzęt budowlany, urządzenia przemysłowe, odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej, odpady  nieoznaczone,  bez  możliwości  wiarygodnej  identyfikacji,  dla  których  nie  istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego, odpady w opakowaniach cieknących,   uszkodzonych w stopniu   powodującym   wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania, odpady  w  ilości  wskazującej  na  ich  pochodzenie  z  działalności  gospodarczej – odpady w  masowych  ilościach  oraz  odpady  niekomunalne  charakterystyczne  dla   danego rodzaju działalności (odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami), zmieszane odpady komunalne.

 

Data powstania: czwartek, 10 mar 2022 11:18
Data opublikowania: czwartek, 10 mar 2022 13:30
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Michał Trusewicz
Artykuł był czytany: 2459 razy