BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości (Pogobie Średnie dz. 65/7)

O G Ł O S Z E N I E

 Burmistrz Pisza informuje, że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu 
19 października 2021 r.  o godzinie 11.00 w sali nr 63 budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pogobie Średnie, oznaczonej numerem działki 65/7 o powierzchni 887 m2 , objętej księgą wieczystą  OL1P/00013177/9.

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została ustalona na kwotę 41.300,00 zł netto.
2. W przetargu wzięły udział dwie osoby, które po wpłaceniu wadium w wysokości 
8.000,00 zł zostały dopuszczone do przetargu.
3. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny w wysokości 65.000,00 zł netto przetarg zamknięto i ogłoszono zwycięzcę przetargu – Jarosława Kaczmarczyk.
4. Jarosław Kaczmarczyk został  ustalony jako nabywca w/w nieruchomości.

Data powstania: czwartek, 28 paź 2021 10:53
Data opublikowania: piątek, 29 paź 2021 07:40
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 588 razy