BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji umarzającej postępowanie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

informuję

o wydaniu decyzji nr GK.7021.1.13.2021 z dnia 5 maja 2021 r. umarzającej postępowanie jako bezprzedmiotowe w całości w sprawie usunięcia odpadów zgromadzonych w sposób nielegalny na działkach o nr ewidencyjnych 1/18 i 1/19, obręb Zdrory, gmina Pisz.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 8.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl.

Data powstania: wtorek, 25 maj 2021 14:26
Data opublikowania: wtorek, 25 maj 2021 14:58
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Monika Tykocka
Artykuł był czytany: 1274 razy