BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o petycji

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Burmistrz Pisza informuje o petycji złożonej w dniu 18 października 2021 r. przez mieszkańców Kałęczyna, zwracających się z prośbą o pomoc w wyeliminowaniu czynników działających szkodliwie na zdrowie lokalnej społeczności, w związku z niezwykle uciążliwą i wręcz szkodliwą dla mieszkańców Kałęczyna działalnością wytwórni pasz Agrocentrum Sp. z o.o. W załączeniu skan złożonej petycji.
Pliki do pobrania: