BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o petycji

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Burmistrz Pisza informuje o petycji w sprawie umieszczenia na terenie miasta Pisz napisu "I LOVE PISZ", złożonej przez Pana Marcina Pilch. W załączeniu skan złożonej petycji.
Pliki do pobrania: