BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości (Pisz 2 dz. 1423/4 i 1423/5)

O G Ł O S Z E N I E

 Burmistrz Pisza informuje, że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu 
5 sierpnia 2021 r.  o godzinie 10.00 w sali nr 58 budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pisz 2, oznaczonej numerami działek 1423/4 o powierzchni 2685 m2  i 1423/5 o powierzchni 1394 m2, objętej księgą wieczystą  OL1P/00013024/2.

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została ustalona na kwotę 1.353.800,00 zł netto.
2. W przetargu wzięły udział dwie osoby, które po wpłaceniu wadium w wysokości 
150.000,00 zł zostały dopuszczone do przetargu.
3. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny w wysokości 1.660.000,00 zł netto przetarg zamknięto i ogłoszono zwycięzcę przetargu – BUDCHAL SP. z o.o. z siedzibą w Kolnie
4. BUDCHAL Sp. z o.o. z siedzibą w Kolnie została  ustalona jako nabywca w/w nieruchomości.

Data powstania: środa, 25 sie 2021 10:59
Data opublikowania: poniedziałek, 30 sie 2021 08:41
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 779 razy