BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości (Pisz 1 dz. nr 1876/22)

O G Ł O S Z E N I E

 Burmistrz Pisza informuje, że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu 
6 lipca 2021 r.  o godzinie 9.00 w sali nr 58 budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej w obrębie 
Pisz 1, oznaczonej numerem działki 1876/22 o powierzchni 817 m2, objętej księgą wieczystą  OL1P/00013021/1.

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została ustalona na kwotę 86 000 zł netto.
2. W przetargu wzięły udział dwie osoby, które po wpłaceniu wadium w wysokości 
      17 000 zł zostały dopuszczone do przetargu.
3. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny w wysokości 108 000 zł netto przetarg zamknięto i ogłoszono zwycięzcę przetargu – Pana Wojciecha Jermacza
4. Pan Wojciech Jermacz został  ustalony jako nabywca w/w nieruchomości.

Data powstania: środa, 18 sie 2021 11:05
Data opublikowania: czwartek, 19 sie 2021 10:38
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 527 razy