BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00143942/01  zostało zamieszczone ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz .

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy znajduje się na MiniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1ede0979-ce18-498b-af2f-192331076ee7

Data powstania: wtorek, 10 sie 2021 13:41
Data opublikowania: wtorek, 10 sie 2021 15:37
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 530 razy