BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (ul. Lipowa)


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Lipowa,
-Numer działki – część 473/21,
-Numer KW – OL1P/00013024/2,
-Powierzchnia nieruchomości – 2 m2,
-Opis nieruchomości - teren pod pomieszczeniem blaszanym do przechowywania skutera    elektrycznego,
-Roczna wysokość czynszu – 50,00 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat. 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy wielorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 18 czerwca 2021 r. do dnia 8 lipca 2021 r.

Data powstania: piątek, 18 cze 2021 11:42
Data opublikowania: wtorek, 22 cze 2021 14:52
Opublikował(a): Katarzyna Krasa
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 358 razy