BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.19.2017.EO

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/

 

zawiadamiam, że w dniu 07.08.2017r. na wniosek  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz, Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 19/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na działkach o nr geodezyjnych 1/38, 1/39, 1/43, 1/48, 1/50, 1/55 położonych w obrębie Łupki, gmina Pisz oraz na działkach o nr geodezyjnych 1470 i 1183 położonych w obrębie Pisz 1, gmina Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 7 sie 2017 13:17
Data opublikowania: poniedziałek, 28 sie 2017 12:21
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1895 razy