BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Pisz

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 7 czerwca 2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00073719/01 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Pisz.

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0dc632c0-dba7-4ee1-ac77-a27ad7a09273

Data powstania: poniedziałek, 7 cze 2021 13:47
Data opublikowania: poniedziałek, 7 cze 2021 15:26
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 431 razy