BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

wykaz

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,

-Numer działki – część 550/4,

-Numer KW – OL1P/00013025/9,

-Powierzchnia nieruchomości – 36 m2,

-Opis nieruchomości - teren pod garażem blaszanym – boks nr 14 i boks nr 16 ,

-Roczna wysokość czynszu– 288,00 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar rezerwy pod obwodnicę. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 18 maja 2021 r. do dnia 8 czerwca 2021 r.

Data powstania: środa, 19 maj 2021 13:57
Data opublikowania: czwartek, 20 maj 2021 07:45
Opublikował(a): Katarzyna Krasa
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 486 razy