BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)


-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Fabryczna,


-Numer działki – część 287,


-Numer KW – OL1P/00013025/9,


-Powierzchnia nieruchomości – 24 m2,


-Opis nieruchomości - teren pod garażem blaszanym,


-Roczna wysokość czynszu– 192,00 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


 


1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.


2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni izolacyjnej oraz teren projektowanej obwodnicy wewnętrznej na przedłużeniu ul. Kwiatowej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.


3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 18 maja 2021 r. do dnia 8 czerwca 2021 r.
Data powstania: środa, 19 maj 2021 13:19
Data opublikowania: czwartek, 20 maj 2021 07:45
Opublikował(a): Katarzyna Krasa
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 457 razy