BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.), 


Położenie nieruchomości – obręb Turośl,
Numer działki – cz. 68/3,
Numer KW – OL1P/00003584/2
Powierzchnia nieruchomości –  840 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 100 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren oznaczony symbolem 1.MR/MN – zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. Przedmiotowy teren położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.  
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 22 kwietnia 2021 r. do dnia 13 maja 2021 r.

Data powstania: piątek, 23 kwi 2021 10:41
Data opublikowania: piątek, 23 kwi 2021 11:28
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 493 razy