BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przeytargu na sprzedaż nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E

 Burmistrz Pisza informuje, że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu 
19 stycznia 2021 r.  o godzinie 10.00 w sali nr 15 budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej w obrębie Pisz 2, oznaczonej numerem działki 4/27 o powierzchni 2596 m2, objętej księgą wieczystą  OL1P/00019562/7.

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została ustalona na kwotę 192 500 zł.
2. W przetargu wzięła udział jedna osoba, która po wpłaceniu wadium w wysokości 
      35 000 zł została dopuszczona do przetargu.
3. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny w wysokości 194 430 zł przetarg zamknięto i ogłoszono zwycięzcę przetargu – Pana Pawła Kowalczyk
4. Pan Paweł Kowalczyk został  ustalony jako nabywca w/w nieruchomości.

Data powstania: czwartek, 28 sty 2021 12:01
Data opublikowania: piątek, 29 sty 2021 12:45
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 800 razy