BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.)


Położenie nieruchomości – Pisz, Aleja Turystów,
Numer działki –  cz. 20/2,
Numer KW – OL1P/00013027/3,
Powierzchnia nieruchomości –  17000 m²,
Opis nieruchomości – teren  użytkowany na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 850 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, poz. 3312 i 3313 z dnia 4 grudnia 2013 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: C-21ZP – teren zieleni parkingowej i ciągu spacerowego, C-14US – tereny sportowo rekreacyjne. 
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 27 stycznia 2021 r. do dnia 17 lutego 2021 r.


 

Data powstania: czwartek, 28 sty 2021 09:43
Data opublikowania: czwartek, 28 sty 2021 10:16
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 298 razy