BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.))

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2
Numer działki – cz. 546/8,
Numer KW – OL1P/ 00013119/5,
Powierzchnia – 50 m2,
Opis nieruchomości – część działki nr 546/8 o pow. 50 m2  wraz z częścią budynku magazynowego o pow. 50 m2, usytuowanego na działce. 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  22 stycznia 2021 r. do dnia 12 lutego 2021 r.

Data powstania: poniedziałek, 25 sty 2021 11:07
Data opublikowania: czwartek, 28 sty 2021 10:17
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 359 razy