BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.),


-Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gdańska,
-Numer działki – cz. 541/3,
-Numer KW – OL1P/00023447/6,
-Powierzchnia nieruchomości – 3 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony pod ustawienie tablicy reklamowej,
-Roczna wysokość czynszu – 900,00 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.


2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem A9 PSB – tereny hurtowni. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.


3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2021 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym.


4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 20 stycznia 2021 r. do dnia 10 lutego 2021 r.

Data powstania: środa, 20 sty 2021 07:28
Data opublikowania: czwartek, 21 sty 2021 12:29
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 570 razy