BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1391, 1305, 1279 i 1292 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Suwalskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Piwnej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Smoczej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Żytniej w Piszu”
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 18 grudnia 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 768708-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1391, 1305, 1279 i 1292 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Suwalskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Piwnej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Smoczej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Żytniej w Piszu”.  Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 12 stycznia 2021 r., godz. 10:00.

Termin składania ofert - 5 stycznia 2021 r., godz. 10:00.


Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127 z późn. zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 gru 2020 13:41
Data opublikowania: piątek, 18 gru 2020 14:15
Data edycji: czwartek, 31 gru 2020 13:34
Data przejścia do archiwum: środa, 13 sty 2021 07:15
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 596 razy
Ilość edycji: 1