BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 16 października 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 610494-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert - 24 października 2019 r., godz. 10:00.
 
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 25 października 2019 r., godz. 12.00.

 

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Data powstania: środa, 16 paź 2019 12:16
Data opublikowania: środa, 16 paź 2019 12:40
Data edycji: środa, 23 paź 2019 10:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 paź 2019 09:14
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 975 razy
Ilość edycji: 1