BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XI SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 WRZEŚNIA 2019 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr X/2019 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2019-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącego własność Gminy Pisz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części
  ul. Warszawskiej, terenu przy. ul.Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I.
 15. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady

    Edmund Lipnicki

 

 

Data powstania: czwartek, 19 wrz 2019 17:17
Data opublikowania: czwartek, 19 wrz 2019 17:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 kwi 2020 15:06
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 904 razy