BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hejdyku

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 85170-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hejdyku. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Termin składania ofert - 20 sierpnia 2019 r., godz. 10:00.
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 22.08.2019 r. godz.10.00.
 
Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Data powstania: poniedziałek, 12 sie 2019 12:51
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sie 2019 13:57
Data edycji: piątek, 16 sie 2019 14:34
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sie 2019 07:37
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 827 razy
Ilość edycji: 1