BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

X Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE X SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 1 SIERPNIA 2019 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr IX/2019 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piszu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pisz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/461/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie gminy Pisz przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Piszu na uchwałę Rady Miejskiej w Piszu nr XLIX/626/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania i załącznika do tej uchwały oraz na uchwałę nr XIII/116/15 Rady Miejskiej
  w Piszu z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz z odpowiedzią na skargę.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników.
 23. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący Rady

    Edmund Lipnicki

 

Data powstania: piątek, 26 lip 2019 10:48
Data opublikowania: piątek, 26 lip 2019 10:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 sie 2019 07:11
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 846 razy