BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

IX Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 CZERWCA 2019 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Pisz za 2018 rok.
 8. Debata nad raportem o stanie Gminy Pisz za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pisza wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2019-2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia Sołectwa Rostki i Gminy Pisz do współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej inicjatywy Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w roku 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 19. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady

     Edmund Lipnicki

Data powstania: czwartek, 13 cze 2019 12:23
Data opublikowania: czwartek, 13 cze 2019 12:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 cze 2019 07:21
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 968 razy