BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 marca 2019 r. zmieniły się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym informujemy, że aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

- dla nieruchomości zamieszkałych (mieszkańcy Gminy Pisz):

 

Ilość osób

Stawka opłaty dla odpadów gromadzonych selektywnie

Stawka opłaty dla odpadów gromadzonych jako zmieszane

1-4

16,00 zł

20,00 zł

od 5 osoby i powyżej 5

10,00 zł

12,00 zł

 

- dla nieruchomości niezamieszkałych (osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, instytucje publiczne):

 

Rodzaj pojemnika lub worka

Stawka opłaty dla odpadów    gromadzonych selektywnie

Stawka opłaty dla odpadów       gromadzonych jako zmieszane

pojemnik o pojemności 0,11 m3 (SM-110)

20,00 zł

40,00 zł

pojemnik o pojemności 1,1 m3 (PA–1100)

70,00 zł

135,00 zł

pojemnik o pojemności 2,2 m3 (POK–11)

160,00 zł

260,00 zł

pojemnik o pojemności 7,2 m3 (KP7)

610,00 zł

840,00 zł

worek PCV o pojemności 120 l

20,00 zł

40,00 zł

 

            W związku z powyższym zostaną Państwo zawiadomieni o aktualnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Informujemy również, iż właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

Ponadto zawiadamiamy, że Urząd Miejski w Piszu wprowadził od 2019 r. indywidualne numery rachunków bankowych dla zobowiązanych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

O indywidualnym numerze rachunku zostaną Państwo poinformowani w zawiadomieniu o aktualnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłaty dokonywane na rachunek bankowy o numerze: 69 9364 0000 2002 0007 2065 0039 nadal będą uwzględniane.

Data powstania: piątek, 1 mar 2019 12:26
Data opublikowania: piątek, 1 mar 2019 12:40
Data przejścia do archiwum: środa, 13 sty 2021 11:54
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Monika Tykocka
Artykuł był czytany: 3474 razy