BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

III Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE III SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 GRUDNIA 2018 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LIV/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu Nr I/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie protokołu Nr II/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja Burmistrza Pisza.
 7. Zapytania i wnioski sołtysów.
 8. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2019-2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pisz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania polegającego na utrzymaniu zieleńców w pasach drogowych dróg krajowych nr 58, 58b i 63 na terenie miasta Pisz i w miejscowości Maldanin.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek polegającego na przejęciu Zakładu Usług Komunalnych z o.o. z siedzibą w Piszu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu - pomoc Gminy Pisz w zakresie dożywiania” na lata 2019 -2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej osób uprawnionych do posiłku objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w obrębie Pisz 1, gmina Pisz.
 30. Wolne wnioski i informacje.
 31. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady

    Edmund Lipnicki

Data powstania: piątek, 14 gru 2018 09:49
Data opublikowania: piątek, 14 gru 2018 10:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 gru 2018 19:53
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 1063 razy