BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

II Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE II SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 5 GRUDNIA 2018 ROKU O GODZINIE 15:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Pisza.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Piszu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Piszu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Wsi
  i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Piszu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji do Spraw Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Piszu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Piszu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Piszu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
  w Piszu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Piszu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Pisz do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

   Edmund Lipnicki

Data powstania: wtorek, 4 gru 2018 11:44
Data opublikowania: wtorek, 4 gru 2018 17:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 gru 2018 08:02
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1006 razy