BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 LISTOPADA 2018 ROKU O GODZINIE 15:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr LIII/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na zapytania radnych.

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pisz za rok szkolny 2017/2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2018 - 2022".

12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.

13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

      Lech Borak

Data powstania: piątek, 9 lis 2018 08:01
Data opublikowania: piątek, 9 lis 2018 09:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lis 2018 16:04
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 989 razy