BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LII/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi publicznej części ulicy Słubickiej w Piszu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Pisz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pisz.
 24. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Piszu za 2017 rok.
 25. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiązane do złożenia takiego oświadczenia na ręce Burmistrza Pisza za 2017 rok.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
       Lech Borak

Data powstania: piątek, 12 paź 2018 14:23
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2018 15:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 paź 2018 15:54
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 874 razy