BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Burmistrz Pisza informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3. PSZOK jest miejscem zbiórki i czasowego magazynowania odpadów zbieranych selektywnie, zawartych we frakcji odpadów komunalnych, dostarczanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pisz.

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, jak również zużyte baterie i akumulatory oraz odpady ulegające biodegradacji.

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Data powstania: wtorek, 25 wrz 2018 16:01
Data opublikowania: wtorek, 25 wrz 2018 16:02
Data edycji: wtorek, 25 wrz 2018 16:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 mar 2022 11:18
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Monika Tykocka
Artykuł był czytany: 3998 razy
Ilość edycji: 1