BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Pisz i miejscu zagospodarowania odpadów

(na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.)

Informujemy, że w dniach 28 i 29 grudnia 2017 r. zostały zawarte umowy w przedmiotach zamówień: na „Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na ternie gminy Pisz” na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  oraz na „Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na ternie gminy Pisz” na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Umowę zawarto z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu,  przy ul. Olsztyńskiej 3.

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych jest przedsiębiorstwo Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.

Od sierpnia 2018 r. odpady ulegające biodegradacji są przekazywane do Regionalnej instalacji do kompostowania odpadów zielonych i innych biodpadów w Regionie Centralnym, tj. do firmy DBAJ Marta Prychodko z siedzibą w Świętajnie, ul. Polna 25 C, 12-140 Świętajno.

Miejjscem przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez ZUK Sp. z o. o. z terenu gminy Pisz są następujące przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Piotr Pawłowski, Lipa-Krępa 20, 27-300 Lipa-Krępa; ELANA PET Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń; PRT Radomsko Sp. z o.o., ul. Geodetów 8, 97-500 Radomsko; LOBO Grzegorz Paszkiewicz, ul. Targowa 7, 26-700 Zwoleń; Hermes Recykling Sp. z o. o., Barszczówka 37, 18-106 Turośli Kościelna; WRB Michał Żółtowski, ul. Kościuszki 6A, 98-200 Sieradz; Świecie Recykling Sp. z o. o., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie.

Jednocześnie informujemy, że przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez ZUK Sp. z o.o. w Piszu można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Piszu, osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

Data powstania: wtorek, 25 wrz 2018 15:43
Data opublikowania: wtorek, 25 wrz 2018 15:46
Data edycji: wtorek, 25 wrz 2018 17:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2019 13:50
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Monika Tykocka
Artykuł był czytany: 1775 razy
Ilość edycji: 1