BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Pisz i miejscu zagospodarowania odpadów

(na okres od dnia 18 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.)

Informujemy, że w dniu 18 stycznia 2017 r. zostały zawarte umowy w przedmiotach zamówień: na „Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na ternie gminy Pisz” na okres od 18 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.  oraz na „Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na ternie gminy Pisz” na okres od 18 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Umowę zawarto z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu,  przy ul. Olsztyńskiej 3.

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych jest przedsiębiorstwo Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.

Miejscem przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez ZUK Sp. z o. o. z terenu gminy Pisz są następujące przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Piotr Pawłowski, Lipa-Krępa 20, 27-300 Lipa-Krępa; ELANA PET Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń; PRT Radomsko Sp. z o.o., ul. Geodetów 8, 97-500 Radomsko; LOBO Grzegorz Paszkiewicz, ul. Targowa 7, 26-700 Zwoleń; Hermes Recykling Sp. z o. o., Barszczówka 37, 18-106 Turośli Kościelna; WRB Michał Żółtowski, ul. Kościuszki 6A, 98-200 Sieradz; Świecie Recykling Sp. z o. o., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie.

Data powstania: wtorek, 25 wrz 2018 15:41
Data opublikowania: wtorek, 25 wrz 2018 15:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2019 13:49
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Monika Tykocka
Artykuł był czytany: 1041 razy