BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Pisz i miejscu zagospodarowania odpadów

(na okres od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 8 lipca 2016 r.)

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2016 r. została zawarta umowa w przedmiocie zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz poza terenem miasta Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na ternie gminy Pisz” na okres od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 8 lipca 2016 r. Umowę zawarto z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu,  przy ul. Olsztyńskiej 3.

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych jest przedsiębiorstwo Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.

Miejscem przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez ZUK Sp. z o. o. z terenu gminy Pisz są następujące przedsiębiorstwa: Krynicki Recykling S.A., ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Piotr Pawłowski, ul. Solecka 80, 27-300 Lipsko; ELANA PET Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń; PRT Radomsko Sp. z o.o., ul. Geodetów 8, 97-500 Radomsko; LOBO Grzegorz Paszkiewicz, ul. Targowa 7, 26-700 Zwoleń; Hermes Recykling Sp. z o. o., Barszczówka 37, 18-106 Turośli Kościelna; WRB Michał Żółtowski, ul. Kościuszki 6A, 98-200 Sieradz; Świecie Recykling Sp. z o. o., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie.

Data powstania: wtorek, 25 wrz 2018 14:57
Data opublikowania: wtorek, 25 wrz 2018 14:58
Data edycji: wtorek, 25 wrz 2018 14:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2019 13:48
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Monika Tykocka
Artykuł był czytany: 1401 razy
Ilość edycji: 3