BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piszu informuje, że XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Piszu odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku o godzinie 14:00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu

Sesja

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLVII/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Pisz za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2018-2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piszu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście Pisz, gmina Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi publicznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
 30. Wolne wnioski i informacje.
 31. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady

        Lech Borak

 

Data powstania: piątek, 18 maj 2018 14:13
Data opublikowania: piątek, 18 maj 2018 15:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 maj 2018 16:30
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1072 razy