BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 KWIETNIA 2018 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLVI/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piskim w sprawie wspólnego zorganizowania prac związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Pisza dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pisz
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście Pisz, gmina Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 22. Wybór przedstawicieli Rady Miejskiej w Piszu, którzy wejdą w skład Kapituły Nagród i Wyróżnień Sportowych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady

     Lech Borak

Data powstania: poniedziałek, 16 kwi 2018 15:43
Data opublikowania: wtorek, 17 kwi 2018 10:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 kwi 2018 16:01
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1409 razy