BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 LUTEGO 2018 ROKU O GODZINIE 14.00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2018 - 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piskiemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w 2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację inwestycji w zakresie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pisz w 2018 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w latach 2018 – 2020.
 17. Stanowisko Rady Miejskiej w Piszu w sprawie zaprzestania gospodarczych odłowów sieciowych na Jeziorze Roś i wprowadzenia pilotażowego programu zrównoważonego rozwoju przyrodniczego tego akwenu.
 18. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

 

         Przewodniczący Rady

               Lech Borak

 

Data powstania: poniedziałek, 19 lut 2018 14:59
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lut 2018 17:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 lut 2018 16:21
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1100 razy