BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 5/2003

z działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu za okres od 30 czerwca do 15 lipca 2003 r.
Wydano decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach – 151


Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów:


WYDZIAŁ GEODEZJI

 • przeprowadzono przetarg na wydzierżawienie części działki pod działalność gospodarczą bez prawa zabudowy przy ul. Wojska Polskiego o pow. 494 m2,
 • przeprowadzono przetarg na wykonanie podziałów geodezyjnych działki przy ul. Lipowej (wydzielenie 4 działek pod garaże) oraz działki we wsi Pogobie Tylne w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży,
 • ogłoszono 2 przetargi na wykonanie szacunku gruntów i lokali mieszkalnych, w celu przygotowania ich do sprzedaży (grunty: Jaśkowo, Liski, rejon ul. Kościuszki i Kopernika, lokale: Gizewiusza 7/2, Gałczyńskiego 6/14, Matejki 3/25, 1 Maja 9/3, Okopowa 5/11)
 • wydano 13 zawiadomień o nadaniu numerów na budynki,
 • wszczęto postępowanie w sprawie naliczenia opłat adiacenckich dla gruntów położonych we wsi Snopki i Zdory,
 • rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż 4 działek budowlanych położonych przy ul. Wąglickiej.

WYDZIAŁ ROLNICTWA

 • wydano 105 zaświadczeń uprawniających do nabycia bonów paliwowych,
 • wydano 49 zaświadczeń dot. posiadania gospodarstwa rolnego.


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

 • kontynuowane są prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi:
  Łupki, Łupki II, Uściany, Szczechy Wielkie, Karwik, Pilchy, Pilchy I, Pilchy II, Łysonie, Szczechy Wielkie – dz. 110/2
 • wydano 20 wypisów z planu miejscowego
 • odpowiedziano na 6 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz,


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

 • wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wydano 16 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 • zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciepła do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu,
 • od 1 lipca 2003 r. na okres 6 miesięcy przyjęto do odbycia stażu 10 osób (bezrobotni absolwenci) w Urzędzie GiM i w jednostkach organizacyjnych Gminy,
 • pzeprowadzony został konkurs na stanowisko Dyrektora MG Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, wygrał go Pan Mariusz Trupacz,
 • trwają prace remontowe budynku Urzędu wykonywane przez osoby zatrudnione w ramach prac publicznych,
 • w dniach od 6 do 13 lipca odbył się polsko-niemiecki obóz młodzieżowych drużyn strażackich. Obóz był współfinansowany ze środków Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,
 • 14 lipca wybrany został Sołtys Sołectwa Kwik (po złożonej rezygnacji poprzedniego sołtysa). Sołtysem wybrano Panią Ewę Przybyłek,
 • Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawiła protokół z kontroli przeprowadzonej w UGiM w kwietniu br. Z protokołem można zapoznać się w Wydziale Organizacyjnym.


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTCJI

 • prowadzone jest postępowanie przetargowe:
  na budowę ul. Różanej,
  ma modernizację SP w Hejdyku,
  na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci.
 • trwa przygotowywanie dokumentacji dla postępowania przetargowego na wybudowanie ul. Wroniej i Kruczej,
 • kontynuowane są prace przy budowie ciepłowni miejskiej,
 • przydzielono jeden lokal mieszkalny z zasobów komunalnych.


STANOWISKO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 • wszczęto postępowanie sprawdzające dla 15 osób zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.


STANOWISKO DS. KONTROLI I ANALIZ

 • trwa analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy za rok. 2002. W wyniku tego postępowania zostały już zatwierdzone sprawozdania Muzeum Ziemi Piskiej, MG Biblioteki Publicznej, Piskiego Domu Kultury.


STANOWISKO DS. INFORMATYKI

 • kontynuowane są prace nad uzupełnieniem informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz usprawnieniem technicznym obsługi tego biuletynu.
Data powstania: piątek, 25 lip 2003 08:37
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lip 2003 15:45
Opublikował(a): Tomasz Olszewski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2960 razy