BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 GRUDNIA 2017 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLII/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2018-2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.


  Przewodniczący Rady

          Lech Borak
Data powstania: wtorek, 5 gru 2017 13:45
Data opublikowania: wtorek, 5 gru 2017 13:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 gru 2017 08:11
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 1095 razy