BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XL/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2013-2017”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz.
 16. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Piszu za 2016 rok.
 17. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiązane do złożenia takiego oświadczenia na ręce Burmistrza Pisza za 2016 rok.
 18. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

      Lech Borak


Data powstania: środa, 25 paź 2017 07:55
Data opublikowania: środa, 25 paź 2017 08:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 lis 2017 08:20
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 1206 razy