BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
  4. Informacja Burmistrza Pisza.
  5. Zapytania i wnioski sołtysów.
  6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2017 roku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację przedsięwzięcia „XIII Gala Wilka i Wilczka Piskiego 2017 w Piszu”.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
  13. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  14. Wolne wnioski i informacje.
  15. Zamknięcie obrad. 

 

      Wiceprzewodniczący Rady

 

       Paweł Radosław Bazydło

Data powstania: piątek, 22 wrz 2017 11:09
Data opublikowania: piątek, 22 wrz 2017 14:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 wrz 2017 09:05
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 1441 razy