BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Pisz i miejscu zagospodarowania odpadów

Informujemy, że w dniu 30 marca 2016 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Umowę zawarto z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu,  przy ul. Olsztyńskiej 3.

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych jest przedsiębiorstwo Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, natomiast miejscem przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez ZUK Sp. z o. o. z terenu gminy Pisz są następujące przedsiębiorstwa: Krynicki Recykling S.A., ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Piotr Pawłowski, ul. Solecka 80, 27-300 Lipsko; ELANA PET Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń; PRT Radomsko Sp. z o.o., ul. Geodetów 8, 97-500 Radomsko; LOBO Grzegorz Paszkiewicz, ul. Targowa 7, 26-700 Zwoleń; Hermes Recykling Sp. z o. o., Barszczówka 37, 18-106 Turośli Kościelna; WRB Michał Żółtowski, ul. Kościuszki 6A, 98-200 Sieradz; Świecie Recykling Sp. z o. o., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie.

Data powstania: środa, 18 maj 2016 10:56
Data opublikowania: środa, 18 maj 2016 12:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 lip 2016 09:57
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1779 razy