BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Burmistrz Pisza informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3. PSZOK będzie miejscem zbiórki i czasowego magazynowania odpadów zbieranych selektywnie, zawartych we frakcji odpadów komunalnych, dostarczanych przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W PSZOK przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, jak również zużyte baterie i akumulatory.

PSZOK będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Data powstania: środa, 18 maj 2016 10:18
Data opublikowania: środa, 18 maj 2016 12:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 maj 2016 08:21
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1561 razy