BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Pisz i miejscu zagospodarowania odpadów

Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. Umowę zawarto z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu,  przy ul. Olsztyńskiej 3.

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych jest przedsiębiorstwo Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie, ul Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, natomiast miejscem przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez ZUK Sp. z o. o. z terenu gminy Pisz jest  przedsiębiorstwo Skup Sprzedaż Opakowań Wtórnych „DBAJ”, ul. Spółdzielcza 3, 12-140 Świętajno.

Data powstania: czwartek, 7 sty 2016 09:57
Data opublikowania: czwartek, 7 sty 2016 15:33
Data przejścia do archiwum: środa, 18 maj 2016 10:49
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1707 razy