BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Pisz i miejscu zagospodarowania odpadów

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Umowę zawarto z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu,  przy ul. Olsztyńskiej 3.

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych przez ZUK Sp. z o.o. z terenu gminy Pisz jest przedsiębiorstwo Skup Sprzedaż Opakowań Wtórnych „DBAJ”, ul. Spółdzielcza 3, 12-140 Świętajno.

Data powstania: czwartek, 29 paź 2015 13:16
Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2015 15:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2019 13:30
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1906 razy