BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o obowiązkowych i osiągniętych przez Gminę Pisz poziomach recyklingu,

przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów ulegających biodegradacji za 2014 rok

Gmina Pisz w 2014 r. osiągnęła następujące poziomy:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.: 25 %,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. poz. 676) , dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r. wynosi 50 %

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło): 14 %,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 645) , minimalny poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu,  tworzywa sztucznego i szkła w 2014 r. wynosi 14 %.

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe): 100 %.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, minimalny poziom recyklingu i odzysku innymi metodami inne niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2014 r. wynosi 38 %.

Data powstania: czwartek, 29 paź 2015 13:13
Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2015 15:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2019 13:23
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1757 razy