BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie do korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Ponadto zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), w związku z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do skorygowanej deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Data powstania: czwartek, 29 paź 2015 11:49
Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2015 15:46
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 wrz 2018 13:34
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1943 razy